Itsepuolustus ja itsetunto

Kuinka moni menee itsepuolustuskurssille tavoitteena jonkin lajin korkein vyö- tai arvoaste? Kuinka moni menee kurssille saadakseen paremman kunnon, ja kuinka moni menee sinne saadakseen paremman itsetunnon ja lisää itseluottamusta?

Itsepuolustus on hyvä taito osata, mutta vielä tärkeämpi on ennaltaehkäisy ja tilannetaju. Ei ole mikään hyvä lopputulos, jos vuosia salilla harrastunut lajin osaaja mätkii ihmisiä kylillä kuonoon vain siksi, kun ei tykkää saamastaan verbaalisesta vastineesta – mutta kenen on silloin lopullinen vastuu? Kouluttajalla, joka on opettanut kaverille taidot, vai kaverilla itsellään, joka ei osaakaan pitää taitojaan ”piilossa”, tai joka ei vain ymmärrä tilanteita.

Tilannetaju

Tilanteen ymmärtäminen, ja tilanteissa oikein toimiminen ovat aikuismaista käyttäytymistä. Nuorilla voi välillä mennä tilanteet ohi, mutta aikuisilta useimmiten odotetaan tilanteen ymmärtämistä ja tilanteessa oikein käyttäytymistä. Aikuisille ongelmia tulee ravintolailloissa ja illanvietoissa, kun illan aikana käytetyn alkoholin määrä ylittää henkilön oman kapasiteetin.

Mutta tilannetajua voidaan kehittää myös koulutuksen kautta. Ammattilaiset itsepuolustuksen opettajat ja eri lajien korkeille asteille päässeet osaajat kylä pystyvät oman koulutuksensa kautta tuomaan oppilaille tietoa erilaisista tilanteista, ja kuinka niissä tulee käyttäytyä. Ensimmäinen sääntö on aina pyrkiä pois tilanteesta. Tilanteesta pois lähteminen ei ole pelkuruutta, kuten jotkut vääräleuat voisivat sanoa, vaan järkevää ja loogista käyttäytymistä- sinulla ei ole mitään tarvetta vetää toista turpaan ja tuottaa hänelle vahinkoa vain siksi, että oma itsehallinta pettää.

Tilannetajua tarvitaan aikuisilla myös silloin kun mennään kasinolle pelaamaan. Nykyään ymmärretään jo paljon enemmän vastuullisuudesta, ja vastuullinen pelaaminen tarkoittaa sitä, ettei pelaaja aseta enempää panoksia, kuin mitä hänellä itsellään on varaa pelata. Rahapelaaminen kasinoilla on aina 100 % onnenpeliä, ja näistä peleistä voit lukea lisää vaikka verkkokasino.fi sivustolta.

Itsetunnon ongelmat

Monesti erilaisissa ongelmatilanteissa tulee esille, että perimmäisenä ongelmana on nimenomaan jonkun omat itsetunnon ongelmat. Tai ei edes puhuta ongelmista, vaan siitä, että henkilöllä itsellään ei ole varmuutta siitä, kuinka tuoda omat ajatukset ja ideat julki. Tämä saattaa johtaa tilanteisiin, missä henkilö löytää itsensä tekemässä jotain, mitä hän ei oikeasti haluaisi edes tehdä. Tällaisia tilanteita voi syntyä aivan yhtä hyvin työpaikoilla, harrastuksissa kuin kotona – ja näihin auttaa vain henkilön oman itsetunnon kohottaminen, ja itsevarmuuden löytäminen omien mielipiteiden esille tuomiseksi.

Miten itsepuolustus voi auttaa tässä? Itsepuolustus lajina voi auttaa aloittelijaa löytämään uusia puolia itsestään. Hyvän kouluttajan avustuksella hän voi myös löytää kadoksissa olleen itseluottamuksen, mutta se ei tapahdu välttämättä heti.

Itsepuolustus lajit ovat yleensä varsin kurinalaisia lajeja harrastaa. Ne perustuvat kuuntelemiseen, ja oppimiseen tekemällä ohjeiden mukaisesti. Toisaalla tällainen tekeminen ei kuulosta kovin optimaaliselta ihmiselle, jolla jo alusta alkaen on huono itsetunto, ja siksi iso vastuu onkin kurssien vetäjillä. Heidän tulisi huomioida, että nykyaikainen itsepuolustuskurssi ei ole vain mekaanista tekemistä, vaan erilaisten tilanteiden läpikäymistä ja ihmismielenkin syövereihin menemistä. Parhaat opettajat osaavat kehittää myös oppilaidensa itsetuntoa. Hyvällä itsetunnolla varustettu oppilas osaa käyttää myös taitojaan oikeissa paikoissa, ja osaa olla myös käyttämättä niitä tilanteissa, missä on toinen tie ulos.

Itseluottamus ja taidot

Mitä kauemmin oppilas jaksaa käydä kursseilla, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on huomata ne muutokset, mitä tapahtuvat sekä hänen kehossaan, että opituissa taidoissa. Monet saavat itseluottamusta jo siitä, että taitotaso kasvaa, mutta mitä paremmaksi oppilas tulee, sitä suuremmaksi tulee myös kouluttajan vastuu ottaa huomioon oppilaan, kurssilaisen ajatusmaailma. Olisi aika paha, jos muutaman vuoden jotain lajia opiskellut ja monet taidot oppinut lajin taitaja päästettäisiin kaduille ilman tilannetajua. Näistä tilanteista saamme lukea aina silloin tällöin mediasta- kuinka jonkin lajin taitaja on vetänyt toista henkilöä turpaan alkoholin vaikutuksen alaisena, tai koska häneltä on niin sanotusti palanut proput.

Itsepuolustus on hyvä ja tärkeä taito osata, mutta sitäkin tärkeämpi on taito olla käyttämättä sitä.  Itsetunto ja itseluottamuskaan eivät välttämättä kasva samassa kehityskaaressa kuin itsepuolustus tekniikoiden taidot, vaan silloinkin iso vastuu siirtyy kouluttajan harteille- miten hän osaa huomioida oppilaidensa yksilölliset tilanteet omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa parissa tasapainoitellessa.

Jos itse olet harrastanut jotain itsepuolustuslajia, ja oppinut tekniikoita, jotka saattavat olla vahingollisia toiselle osapuolelle, onko sinulle samalla opetettu tilannetajua, ja pyritty keskustelemaan kanssa yleensäkin omasta mielestä, itsetunnosta ja omien ajatuksien ilmaisemisesta?

Itsepuolustuslajit tulevat esille myös todella monessa suoratoiston tv-sarjassa, ja Hollywood elokuvissa, missä poliisit ja vastaavat pelastavat vaikeuksiin joutuneita.

Itsepuolustuskurssille lähteminen

Moni aloittaa itsepuolustuksen myös pelkästään sen vuoksi, että on kuullut sen olevan hyvä tapa päästä kuntoon. Monet itsepuolustuslajien treenit ovatkin hyviä ja monipuolisia treeniohjelmia ja niitä noudattamalla ja säännöllisesti treenaamalla varmasti pääseekin parempaan kuntoon, ja samalla oppii tekniikoita, jotka voivat olla hyödyllisiä vaikeissa tilanteissa.

Jos sinun pitäisi nyt lähteä harrastamaan alusta jotain lajia, olisiko sinulla syynä oppia jotain uutta, saada enemmän itseluottamusta vai saada parempi kunto? Osaisitko itse kertoa suoraan, jos joku kysyisi, kuinka hyvä itseluottamus ja itsetunto sinulla on, ja onko sinulla toisten ihmisten parissa hyvä tilannetaju, vai oletko kuten jotkut– herkkä ottamaan alkoholia, ja sitä kautta aiheuttamaan ongelmia? Alkoholi ja itsepuolustuslajit eivät sovi yhteen ja toivottavasti sinulla on kouluttaja, joka osaa ottaa huomioon myös mentaalisen puolen harjoitteluissa ja koulutuksessa.

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.